• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Σπήλαιο Καμηλάρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αρουραίος
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα σπηλιάς

Φωτογραφία Αρουραίου, Rattus rattus στο σπήλαιο Καμηλάρι στην Κρήτη.