• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Νησιά Διονυσάδες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2006
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία αυγών Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae σε φωλιά. Ο Μαυροπετρίτης γεννά 1-3 αυγά τα οποία επωάζει για περίπου 30 ημέρες ενώ η ανατροφή των νεοσσών συμπίπτει με τη φθινοπωρινή μετανάστευση των πουλιών.