• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Νησιά Διονυσάδες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία ενός ενήλικου Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae, στην ανοιχτόχρωμη χρωματική φάση, δηλαδή μαύρο από πάνω και καφέ-κόκκινο από κάτω και ραβδώσεις μόνο στο στήθος.