• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Νησιά Διονυσάδες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία από δειγματοληψία DNA σε Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae, στις Διονυσάδες, Κρήτη.