• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Θηρασιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία της ραχιαίας όψης μιας αράχνης του γένους Aculepeira (Araneidae).