• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Χριστιανή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ενάλιο σπήλαιο
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία ενάλιου σπηλαίου στη νησίδα Χριστιανή, Σαντορίνη.