• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Λάγκα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2009
Ελιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του καλλιεργούμενου φυτού Ελιά, Olea europaea. To μεγάλο αυτό αειθαλές δένδρο, είναι το "σήμα κατατεθέν" της Mεσογείου και δείκτης του μεσογειακού κλίματος. Οι πολλές καλλιεργούμενες ποικιλίες του, καλλιεργούνται στις περισσότερες μεσογειακές χώρες για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου.