• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστερούσια Όρη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2009
Κρητική Αριστολόχια
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία σπάθης, της Κρητικής Αριστολόχιας, Aristolochia cretica, στο Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. Είναι ένα ενδημικό είδος Κρήτης και Καρπάθου. Η κρητική ονομασία "Στιβάνια του λαγού" σχετίζεται με το σχήμα της σπάθης.