• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Νανόμπουφου, Asio otus. Τα πούπουλα στο κεφάλι της δασόβιας αυτής κουκουβάγιας σχηματίζουν δύο ψεύτικα αυτιά.