• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Κοντινή φωτογραφία από το κεφάλι Νανόμπουφου, Asio otus. Οι δίσκοι των ματιών του είναι χαρακτηριστικοί για το είδος. Η ίριδα είναι πορτοκαλί και το μαύρο που περιβάλλει τα μάτια είναι κάθετο.