• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Νανόμπουφου, Asio otus. Τα πούπουλα στο κεφάλι της δασόβιας αυτής κουκουβάγιας σχηματίζουν δύο ψεύτικα αυτιά, που την κάνουν να φαίνεται μεγαλύτερη στις άλλες κουκουβάγιες όταν κάθεται.