• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2009
Φιδόχορτο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία της σπάθης του φυτού Φιδόχορτο, Arum concinnatum, στις όχθες ρέματος στο Αστρακιανό φαράγγι στην Κρήτη, Ελλάδα. Τα περισσότερα μέρη του φυτού είναι τοξικά.