• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστρακιανό φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2009
Φιδόχορτο
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία Φιδόχορτου, Arum concinnatum, στις όχθες ρέματος στο Αστρακιανό φαράγγι στην Κρήτη, Ελλάδα. Εξαπλώνεται στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη είναι αρκετά κοινό. Τα περισσότερα μέρη του είναι τοξικά.