• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστρακιανό φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2009
Τελματώδης Ιππουρίδα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα ρυακιού
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Ιππουρίδας, Equisetum telmateia, στις όχθες ρέματος στο Αστρακιανό φαράγγι στην Κρήτη, Ελλάδα. Τα υδροχαρές πρωτόγονο αυτό φυτό, φυτρώνει σε υγρά μέρη, όπως όχθες ποταμών. Στο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη λαϊκή ιατρική.