• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστρακιανό φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2009
Πλουμί
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία του φυτού Πλουμί, Ebenus cretica, που είναι ένας αρκετά εξαπλωμένος θάμνος, ενδημικός της Κρήτης. Είναι χασμόφυτο, οπότε φυτρώνει κυρίως σε γκρεμνά και φαράγγια. Τα άνθη του είναι υψηλής διακοσμητικής αξίας και εμφανίζονται κυρίως τον Μάιο και Ιούνιο.