• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Όρος Δίκτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2008
Κρητική Αριστολόχια
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία σπάθης της Κρητικής Αριστολόχιας, Aristolochia cretica, στο Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. Είναι ένα ενδημικό είδος Κρήτης και Καρπάθου. Η κρητική ονομασία "Στιβάνια του λαγού" σχετίζεται με το σχήμα της σπάθης.