• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Όρος Ταΰγετος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγκαθωτός Ακανθολείμωνας
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένου Αγκαθωτού Ακανθολειμώνα, Acantholimon echinus subsp. echinus, στον Ταΰγετο της Πελοποννήσου, Ελλάδα. Είναι ένας αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος, με μικρά (1-2 m) βελονοειδή και αιχμηρά φύλλα. Τα άνθη διατάσσονται ανά 3-7 και έχουν χαρακτηριστικό χοανοειδή κάλυκα. Φυτρώνει σε βραχώδεις και πετρώδεις θέσεις, σε μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 1700 m).