• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Όρος Ταΰγετος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Απουράνι
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα λιβαδιού

Φωτογραφία του ανθισμένου φυτού Απουράνι, Morina persica, κοντά στην κορυφή του Ταΰγετου, Ελλάδα. Εξαπλώνεται στη ΝΑ Ευρώπη και την Ασία και είναι αρκετά κοινό στα βουνά ολόκληρης της ηπειρωτικής Ελλάδας.