• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Όρος Ταΰγετος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τουρκοπούλα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένης Τουρκοπούλας, Lilium chalcedonicum, στην περιοχή της Γκιώνας, Ελλάδα. Ο βολβώδης αυτός κρίνος, είναι ιθαγενής της Ελλάδας και της Αλβανίας. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1,5 μ. ύψος. Τα άνθη του είναι συνήθως κόκκινα ή πορτοκαλί και στρέφονται προς τα κάτω.