• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Όρος Ταΰγετος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κεφαλλονίτικο Έλατο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία κουκουναριών του φυτού Κεφαλονίτικο Έλατο, Abies cephalonica. Είναι ενδημικό είδος της Ελλαδας. Είναι το πλέον κοινό Έλατο και ένα από τα κύρια κωνοφόρα δένδρα στην Ελλάδα.