• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Όρος Ταΰγετος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κεφαλλονίτικο Έλατο
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)

Φωτογραφία από Κεφαλονίτικο Έλατο, Abies cephalonica. Είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας, και ένα από τα πιο κοινά κωνοφόρα δένδρα της Ελλάδα. Σχηματίζει αμιγή δάση στην Πελοπόννησο και την Κεφαλονιά και μικτά δάση με άλλα δασικά είδη βορειότερα.