• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Μυρσίνη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασβός ή Άρκαλος
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία τραυματισμένου Ασβού, Meles meles, στην άκρη του δρόμου.