• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλκυόνα
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Αλκυόνας, Alcedo atthis. Κοινό ψαροφάγο πουλί το χειμώνα στα λιμάνια της Μεσογείου. Η ικανότητά του να ψαρεύει του δίνει το όνομα "βασιλιάς-ψαράς" στην αγγλική κοινή ονομασία.