Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Απολιθωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2008
Ροπαλοφόρο Ελάφι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία μετακαρπικών οστών τεσσάρων διαφορετικών μορφότυπων/ειδών ενδημικών ελαφιών της Κρήτης με διαφορετικό μέγεθος. Στα δεξιά τους ένα αντίστοιχο μετακαρπικό οστό ελαφιού της Καρπάθου.