• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νεροχελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Νεροχελώνας, Mauremys rivulata, μιας χελώνας των γλυκών νερών που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Είναι είδος πολύ ανθεκτικό και η εξαφάνισή του από μια περιοχή σημαίνει σοβαρή ρύπανση ή υποβάθμισής της. Τα μικρά τρώνε κυρίως ασπόνδυλα, γυρίνους και ψαράκια ενώ τα ώριμα ζώα είναι κυρίως φυτοφάγα.