• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πρινιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκός Ασφόδελος
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία των κονδυλόμορφων ριζών του Λευκού Ασφόδελου, Asphodelus ramosus. Είναι ο πιο κοινός ασφόδελος της Ελλάδας και απαντάται σε πετρώδη άγονα και ξηρά εδάφη. H διογκωμένη σαρκώδης ρίζα του, αποθηκεύει νερό, προσδίδοντας στο φυτό ανθεκτικότητα στην ξηρασία.