• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πρινιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαγομηλιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Λαγομηλιά, Ruscus aculeatus, στο φυσικό του περιβάλλον, στο χωριό Πρινιάς στο νομό Ηρακλείου.