• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πρινιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2008
Λείος Κρόκος
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ανθισμένου Λείου Κρόκου, Crocus laevigatus, στο Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. Ανθίζει τα φθινόπωρο και είναι ο πιο κοινός από τους 5 Κρόκους της Κρήτης. Εξαπλώνεται από τα 0 μέχρι τα 2.350 μ.