• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φαράγγι Πλατανών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ελληνική Γαγκέα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένης Ελληνικής Γαγκέας, Gagea graeca, στο φαράγγι των Πλατανιών στο Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα. Είναι ένα από τα εννέα είδη Γαγκέας που φυτρώνουν στην Κρήτη.