• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φαράγγι Πλατανών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σωληνωτή Καμπανούλα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Σωληνωτής Καμπανούλας, Campanula tubulosa, στο φαράγγι Πλατάνων στην Κρήτη. Πρόκειται για ενδημικό είδος της Κρήτης.