• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Λοχριά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Βραχώδες Αιθιόνημα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα απόκρημνων βράχων

Φωτογραφία ανθισμένου Βραχώδους Αιθιονήματος, Aethionema saxatile, σε γκρεμνό στο Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα.