• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Θρόνος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Αναγαλλίδα των αγρών
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Αναγαλλίδα των αγρών, Anagallis arvensis, στο χωριό Θρόνος, Κρήτη.