• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Πιερία, Οροσειρά Πιέρια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χρυσανθής Κρόκος
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία, ανθισμένου Χρυσανθή Κρόκου, Crocus chrysanthus, στα Πιέρια όρη στην Ελλάδα. Βολβώδες φυτό, αυτοφυές των Βαλκανίων και της Τουρκίας. Ανθίζει την άνοιξη ξεπροβάλλοντας μέσα από τα χιόνια.