• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Τέμπη, Πηνειός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μακκί
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα μακκί

Φωτογραφία από μακκία βλάστηση στα Τέμπη, κοντά στον Πηνειό ποταμό.