• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Τέμπη, Πηνειός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Παρόχθια βλάστηση
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία παρόχθιας βλάστησης στα Τέμπη, στον ποταμό Πηνειό.