• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαλάσαρνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2006
Ροπαλοφόρο Ελάφι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα
Οικοσύστημα σπηλιάς

Φωτογραφία με οστά ελαφιών όπως φαίνονται μέσα στο ίζημα σε τομή από το Σπήλαιο Κούτρη στη Δυτική Κρήτη.