• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Χίος, Δοτιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2008
Σχίνος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Μαστιχόδενδρο, Pistacia lentiscus var. chia, σε καλλιέργεια. Είναι η καλλιεργούμενη, χιώτικη ποικιλία (var.chia) του κοινού σχίνου, που με κλάδεμα διαμορφώνεται σε μικρό δένδρο. Στην Χίο μετά από χάραγμα του κορμού και των κλαδιών του εκκρίνεται η μαστίχα, η οποία συγκομίζεται αφού πέσει στο έδαφος.