• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη, Έβρος, Δαδιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία μιας θηλυκής σαρανταποδαρούσας Scolopendra cingulata που προφυλάσσει τα αυγά της πριν την εκκόλαψή τους.