• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μπλάβες
Φυτά
Φυτά
Αλπικό οικοσύστημα

Φωτογραφία με ανθισμένες Μπλάβες, Anchusa caespitosa. Είναι ένα στενοενδημικό είδος των Λευκών ορέων στην Κρήτη, Ελλάδα. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 1995 αναφέρεται ως Σπάνιο.