• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φαράγγι Ροδάκινου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2006
Θερόκαλο / Φινοκαλιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Θερόκαλο, Thymelaea hirsuta, στο Φαράγγι Ροδάκινου, στο νομό Ρεθύμνου, Κρήτη.