• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, κορυφή Πάχνες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άλυσο των Σφακίων
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Άλυσο των Σφακίων, Alyssum sphacioticum, με καρπούς. Στενοενδημικό είδος των Λευκών ορέων στην Κρήτη, Ελλάδα. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009 αναφέρεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT).