• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, κορυφή Πάχνες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Άλυσο των Σφακίων
Φυτά
Φυτά
Αλπικό οικοσύστημα
Αλπικό οικοσύστημα

Φωτογραφία του φυτού Άλυσο των Σφακίων, Alyssum sphacioticum. Στενοενδημικό είδος των Λευκών ορέων στην Κρήτη, Ελλάδα. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009 αναφέρεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT).