• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, Γκίγκιλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2005
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens, στην κορυφή Γκίγκιλος των Λευκών Ορέων (Κρήτη) το χειμώνα, όταν έχει ρίξει όλα του τα φύλλα. Είναι φυλλοβόλο, σχετικά μικρού μεγέθους δένδρο, αρκετά συνηθισμένο σε ορεινές περιοχές (πάνω από 200 m υψόμετρο). Τα φύλλα του το φθινόπωρο παίρνουν εντυπωσιακά χρώματα (κόκκινα, κίτρινα).