• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, Γκίγκιλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2005
Erosion
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία έντονης διάβρωσης των πετρωμάτων στην κορυφή Γκίγκιλος στο Φαράγγι της Σαμαριάς, Κρήτη.