• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Αγία Ρουμέλη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Εκβολή ποταμού
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ρυακιού
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία από την έξοδο του ποταμού που διατρέχει το φαράγγι της Σαμαριάς, στην Αγία Ρούμελη, Κρήτη.