• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαράγγι Αράδαινας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καλλιέργειες
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία από καλλιέργειες σε αναβαθμίδες στο φαράγγι της Αράδαινας, Σφακιά, Κρήτη.