• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία κολεοπτέρων Lygistopterus sanguineus (Lycidae). Τα σκαθάρια Lycidae βρίσκονται συνήθως πάνω σε λουλούδια. Με το κόκκινο χρώμα τους, προειδοποιούν άλλα αρπακτικά είδη ότι είναι τοξικά. Εδώ βλέπουμε ένα ζεύγος Lygistopterus sanguineus σε σύζευξη.