• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία του κολεόπτερου, Lygistopterus sanguineus (Lycidae). Τα σκαθάρια της οικογένειας Lycidae βρίσκονται συνήθως πάνω σε λουλούδια. Με το κόκκινο χρώμα τους, προειδοποιούν άλλα αρπακτικά είδη ότι είναι τοξικά.