• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Δάσος κωνοφόρων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους

Φωτογραφία πεσμένου κορμού δέντρου σε δάσος κωνοφόρων στη Γκιώνα. Σε τέτοιους κορμούς βρίσκουν καταφύγιο και τροφή πληθώρα μικρών οργανισμών του δάσους.