• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2008
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία της πίσω πλευράς του καβουκιού μιας χερσαίας χελώνας, Testudo hermanni. Στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη χερσαίων χελωνών (Testudo hermanni με διπλή πλάκα πάνω από την ουρά και Testudo graeca με μονή αντίστοιχα).